Aktuálna ponuka:

 

METODIKA – Choďte a Učte (formát A5,162 strán)
– obsahuje súhrn skúseností a materiálov zhromaždených pri práci s birmovancami. Je zameraná na formu malých skupín, preto jadro brožúrky tvoria podrobne rozpracované katechézy (v časovom harmonograme cca jedného roka) Okrem toho tu nájdete aj obrázkovú prílohu, časovo – organizačný plán prípravy, evidenciu stretnutí, základné modlitby a súhrnné otázky, piesne a i. Metodika i Vám môže poslúžiť ako jeden zo zdrojov inšpirácie pre prípravu vo Vašej farnosti. Odporúčame ju zabezpečiť pre každého animátora skupinky (pokiaľ máte viac skupín a viac vedúcich), ak sa chcete vyhnúť zbytočnému kopírovaniu všetkých materiálov.
Cena: 4,- €

BIRMOVNÍK – (formát A6,143 strán)
– pracovný zošit pre každého birmovanca.. Obsahuje stručne rozpracované jednotlivé skupinové stretnutia vo forme opakovacích otázok, domácich úloh, svedectiev a spoločných textov, ktoré sú potrebné ku katechézam. Taktiež sa tu nachádza priestor pre poznámky zo spoločných náuk, základné modlitby a zhrnutie základných vedomostí vo forme otázok, priebeh sviatosti birmovania, evidencia stretnutí a piesne. Birmovanci si pracovný zošit poväčšine hradia sami, pričom to nie je pre nich veľká položka vzhľadom na to, že im táto pomôcka ostáva aj po birmovke a môžu z nej čerpať aj po niekoľkých rokoch.
Cena: 2,- €

Ďalej ponúkame

 

ZAHRAJTE MI VESELO /formát A6, 206 strán/
– spevník ľudových piesní vhodný pre spoločenské podujatia, rodinné oslavy, výlety, opekačky… Spevník obsahuje 235 najznámejších ľudových piesní.
Cena: 3,- €

ZVELEBUJTE PÁNA 1., ZVELEBUJTE PÁNA 2.
Obidve publikácie sú zborníky kresťanských duchovných piesní. Majú formát A5, 380 strán a v každej z nich je 350 znotovaných piesní s akordami. Zborník je vhodný pre spevokoly, spoločenstvá ale aj pre súkromnú potrebu.
Obsahuje detské a mládežnícke piesne, ale aj piesne pre zborový viachlasný spev dospelých. Spevník obsahuje aj príležitostné piesne: mariánske, pôstne, veľkonočné, k Eucharistii, atď…
Cena jednej knihy: 8,-€

CD Zvelebujte Pána 1., a Zvelebujte Pána 2.
Na CD nosiči je nahratých po 700 zvukových melódii s klavírnym doprovodom presne podľa nôt zo spevníkov vo formáte MP3, podľa znotovaných zborníkov Zvelebujte Pána 1., 2. Nahrávky sú určené pre zoznámenie sa s neznámymi piesňami a pri ich opakovaní môžu slúžiť ako pomôcka pre tých, ktorí aktívne nepoznajú noty.
Cena CD: 5,-€

CD NECH SA ŤA DOTKNE
– obsahuje 37 duchovných piesní vhodných pre stretnutia s birmovancami a mládežou. Texty piesní s akordami sa nachádzajú v zošite pre birmovancov /BIRMOVNÍK/ a tiež v Metodike pre animátorov – CHOĎTE A UČTE.
Cena: 5,-€

CESTA K SVETLU
– kniha má 264 strán, formát A5 a je v nej 43 tém vhodných na stretnutie s birmovancami, alebo s mládežou. Témy sa dajú využiť pre kňaza v kostole, alebo v malých skupinkách pre animátora . Jednotlivé časti obsahujú príklady, svedectvá, hlavnú myšlienku na zapamätanie a otázky na zamyslenie, alebo na debatu v skupinke.
Cena: 7,- €

 

Páči sa ti naša ponuka a máš záujem si niečo z nej objednať? Vyplň objednávku a my ťa kontaktujeme.

 

[powr-order-form id=c3584576_1481026358]