Pokiaľ nás chcete podporiť, môžte nám odovzdať 2 percená z dane, alebo finančný dar nám môžete poslať na č. ú.:

SK0409000000000051868547

Za akýkoľvek milodar Pán Boh zaplať.