Pozývame vás zúčastniť sa biblických kurzov a mládežníckych podujatí, ktoré sa poriadajú v Čadci            v našom zariadení Domček v rámci OZ EMAUZ. Kurz Filip, Kurz Dávid a Goliáš, Kurz Biblia 1 a 2, Kurz Jozue, Vnútorné uzdravenie, Duchovný boj, Škola modlitby, Mládežnícky piatok, eM24, …

Viac info: www.emauz.sk/kurzy
www.emauz.sk/udalosti