PONÚKAME zúčastniť sa KURZU DOMINIK
– je to víkendová duchovná obnova pre birmovancov od 13-17 rokov. Cieľom kurzu je budovať osobný vzťah k Trojjedinému Bohu. Vzhľadom na vek účastníkov je duchovná obnova zložená z tém, ktoré sa striedajú s aktivitami a prácou v malých skupinkách. Do kurzu je aktívne zapojený každý účastník a jednotlivé skupinky vedie animátor. Ak máte vo farnosti minimálne piatich zrelých animátorov, môžeme im sprostredkovať metodiku tohto kurzu. aby ho mohli aplikovať vo svojej farnosti pod záštitou svojho kňaza, prípadne ho môžeme urobiť pre vás aj my z mládežníckeho centra u vás doma.

 

plagat-k1