Cieľ kurzu: Dať mladým pozitívny vzor. Povzbudiť ich a vzbudiť túžbu bojovať proti zlu. Priviesť k poznaniu, že sila bojovať proti zlu pramení u Boha. Predstaviť zbrane proti zlu – vo mne a okolo mňa a naučiť používať tieto zbrane. Učiť ich byť sám sebou. Priviesť ich k reálnym predsavzatiam, ktorým by boli dlhodobo verní.

1405