Plagát pripravený. Môžete sa tešiť na viac informácií čoskoro.

Pripravujeme podujatie SPK 2017, ktoré sa bude konať 03. – 05. 03. 2017 .

03. – Detský deň

04. – Mládežnícky deň

05. – Deň pre spoločenstvá a rodiny

Chceš pomôcť? Kontaktuj nás na office@sytev.com

 

 

 

Mládežníčka Alfa  je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať, alebo prehĺbiť kresťanskú vieru. Čaka nás slobodná a príjemná atmosféra, zaujímavé témy a humor. Každé stretnutie začína pohostením, kde je príležitosť lepšie sa spoznať. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestna. 

alfa_znak

objav-krista-dvere

Každý deň sa môžete tešiť na Božie slovo cez email.

.Od nedele 18.12 2016 sme s Božou pomocou začali posielať Božie slovo aj cez email. Pre aktiváciu tejto služby je potrebné poslať prázdny email na adresu slovo@emauz.sk a do predmetu správy vybrať jednu z možností podľa toho v ktorom kraji žijete.

Ano Bratislava, Ano Trnava, Ano Trenčín, Ano Nitra, Ano Žilina, Ano Banská Bystrica, Ano Prešov, Ano Košice, Ano Kysuce, Ano EU. Pre zrušenie služby stačí poslať prázdny email v predmete zo slovom… STOP.

Ak potrebujete pomoc od modlitbovej služby, pošlite email na slovo@emauz.sk a svoju prosbu či úmysel napíšte v texte správy avšak nezabudnite začať heslom Pomoc. Napr..Pomoc Prosím o modlitbu za…atď… alebo Pomoc Pane Ježišu prosím o …atď

Ak sa chcete niečo opýtať, reagovať, či napísať svedectvo, píšte to na adresu emauz@emauz.sk

Kontakt na nás:

[powr-map id=7b056653_1481138414]

OZ EMAUZ
Kukučínová 1647
022 01 Čadca

0905/493 331
emauzcadca@gmail.com

 

Pokiaľ nás chcete podporiť, finančný dar nám môžete poslať na č. ú.:

SK0409000000000051868547

Za akýkoľvek milodar Pán Boh zaplať.


Pochválený buď Ježiš Kristus. … Pozor..je nová registrácia na službu sms Božie slovo na každý ďeň…

Vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás podporili, môžeme pokračovať v službe sms Bože slovo zas nejaký kúsok času. Každý sa môže rozhodnúť, akou formou ho bude prijímať.
1. Môžete si ho prečítať na www.emauz.sk
2. Na Facebooku a Twitteri s názvom Emauz Čadca
3…Ako email, ak sa zaregistrujete na slovo@emauz.sk
4. Ak nemáte v mobile internet, tak vám môže chodiť formou sms ako doposiaľ. Treba sa však nanovo registrovať. Pre aktiváciu sms služby je potrebné poslať sms na číslo 0950493331 a napísať… Ano a kraj podľa vášho pobytu. Napr… Ano Bratislava
Ano Trnava
Ano Trenčín
Ano Nitra
Ano Žilina
Ano Banská Bystrica
Ano Prešov
Ano Košice
Ano Kysuce
Ano EU

Ak si službu sms neprajete proste sa neregistrujte . Sama sa ukonči, aj keď ste sa neodhlásili sms kou stop.

SMS Božie slovo prináša veľa povzbudenia.

Od 15.11 . 2013 sme v rámci OZ EMAUZ  spustili  novu službu SMS Božie slovo na každý deň. Začínali sme z 200 tel. číslami a dnes je vyše 3 800 odberateľov Božieho slova  cez sms. Vďaka Božiemu požehnaniu  a podpory niektorých ľudí, táto sms služba sále pokračuje a dúfame, že sa ešte nejaký čas udrží pri živote.   Služba je zdarma a je možne si ju aktivovať  kdekoľvek na území európskej únie.  V súčasnosti máme niekoľkých odberateľov  v Čechách,  Nemecku, Rakúsku, a Taliansku. Ativacia služby sms je jednoduchá.  Stačí poslať  SMS s textom   / ano a kraj pobytu /  na číslo 095 0493 331 a začnú vám každý deň prichádzať  sms-ky s Božím slovom.  Ak si budete  chcieť  tuto službu zastaviť alebo zrušiť, stačí na to iste číslo poslať sms  textom  / stop /  a SMS služba sa vám zruší. 

Prihláseným záujemcom o Božie slovo  príde približne raz za týždeň informačná SMS o zaujímavých podujatiach na ktoré sa dá  isť v najbližšom čase na Kysuciach, alebo v rámci Slovenska.  Túto pridruženú službu voláme SMS Info služba.  

Dosť ľudí využíva aj modlitbovú pohotovosť v ponúknutej službe  SMS modlitbová pomoc.  Ak niekto potrebuje súrne modlitbovú podporu stačí odoslať na číslo 0950 493 331  SMS s textom pomoc  a hneď za tým napísať svoj úmysel. Čiže …pomoc  prosím  za nevestu, aby mala šťastný pôrod.       Vaša SMS bude následne predoslaná  90  členom modlitbového tímu  a oni  venujú modlitby a obety aspoň  jedného  dňa na daný  úmysel žiadajúceho.

Máme teda SMS modlitbový  tím  a potrebujeme ho rozšíriť  o nových členov. Kto by rád slúžil v modlitebnom tíme na diaľku a bol ochotný venovať  svoje modlitby a obety za potreby iných, stačí dať o sebe  vedieť  cez SMS a my vám pošleme  podmienky pre túto službu ,   aby sme mohli dohodnúť  detaily.  Následne vám začnú chodiť úmysly ak o to niekto požiada.  Tato služba modlitebníka sa dá kedykoľvek na požiadanie ukončiť bez uvedenia dôvodu. Skúsite to ?

Všetky SMS služby sú bezplatne  a to na slávu  nášho nebeského Otca .

Každý vie, že takúto bezplatnú službu musí niekto aj zaplatiť. Do teraz  bolo treba na  túto službu vynaložiť viac ako 4300 €. Ide o softvérové, hardvérové a prevádzkové náklady. Preto, ak sa niekto rozhodne  čo i len jednorazovo podporiť našu činnosť , sme za to nesmierne vďačný. Dá sa prispieť na č.u.  SK04 0900 0000 0000 5186 8547 . Do správy treba uviesť svoje tel. číslo, aby sme mohli potvrdiť prijatie vášho daru.  Touto cestou srdečne ďakujeme každému človiečikovi ktorý nás podporuje svojimi modlitbami alebo aj inak. Kým to bude možne, radi  vám naďalej poslúžime. Ďalšie ponuky nášho združenia si môžete sledovať na www.emauz.sk v rubrike pozývame,  alebo na facebooku    Emauz Čadca .

Mail pre písomný kontakt  – emauzcadca@gmail.com

Aktuálna ponuka:

 

METODIKA – Choďte a Učte (formát A5,162 strán)
– obsahuje súhrn skúseností a materiálov zhromaždených pri práci s birmovancami. Je zameraná na formu malých skupín, preto jadro brožúrky tvoria podrobne rozpracované katechézy (v časovom harmonograme cca jedného roka) Okrem toho tu nájdete aj obrázkovú prílohu, časovo – organizačný plán prípravy, evidenciu stretnutí, základné modlitby a súhrnné otázky, piesne a i. Metodika i Vám môže poslúžiť ako jeden zo zdrojov inšpirácie pre prípravu vo Vašej farnosti. Odporúčame ju zabezpečiť pre každého animátora skupinky (pokiaľ máte viac skupín a viac vedúcich), ak sa chcete vyhnúť zbytočnému kopírovaniu všetkých materiálov.
Cena: 4,- €

BIRMOVNÍK – (formát A6,143 strán)
– pracovný zošit pre každého birmovanca.. Obsahuje stručne rozpracované jednotlivé skupinové stretnutia vo forme opakovacích otázok, domácich úloh, svedectiev a spoločných textov, ktoré sú potrebné ku katechézam. Taktiež sa tu nachádza priestor pre poznámky zo spoločných náuk, základné modlitby a zhrnutie základných vedomostí vo forme otázok, priebeh sviatosti birmovania, evidencia stretnutí a piesne. Birmovanci si pracovný zošit poväčšine hradia sami, pričom to nie je pre nich veľká položka vzhľadom na to, že im táto pomôcka ostáva aj po birmovke a môžu z nej čerpať aj po niekoľkých rokoch.
Cena: 2,- €

Ďalej ponúkame

 

ZAHRAJTE MI VESELO /formát A6, 206 strán/
– spevník ľudových piesní vhodný pre spoločenské podujatia, rodinné oslavy, výlety, opekačky… Spevník obsahuje 235 najznámejších ľudových piesní.
Cena: 3,- €

ZVELEBUJTE PÁNA 1., ZVELEBUJTE PÁNA 2.
Obidve publikácie sú zborníky kresťanských duchovných piesní. Majú formát A5, 380 strán a v každej z nich je 350 znotovaných piesní s akordami. Zborník je vhodný pre spevokoly, spoločenstvá ale aj pre súkromnú potrebu.
Obsahuje detské a mládežnícke piesne, ale aj piesne pre zborový viachlasný spev dospelých. Spevník obsahuje aj príležitostné piesne: mariánske, pôstne, veľkonočné, k Eucharistii, atď…
Cena jednej knihy: 8,-€

CD Zvelebujte Pána 1., a Zvelebujte Pána 2.
Na CD nosiči je nahratých po 700 zvukových melódii s klavírnym doprovodom presne podľa nôt zo spevníkov vo formáte MP3, podľa znotovaných zborníkov Zvelebujte Pána 1., 2. Nahrávky sú určené pre zoznámenie sa s neznámymi piesňami a pri ich opakovaní môžu slúžiť ako pomôcka pre tých, ktorí aktívne nepoznajú noty.
Cena CD: 5,-€

CD NECH SA ŤA DOTKNE
– obsahuje 37 duchovných piesní vhodných pre stretnutia s birmovancami a mládežou. Texty piesní s akordami sa nachádzajú v zošite pre birmovancov /BIRMOVNÍK/ a tiež v Metodike pre animátorov – CHOĎTE A UČTE.
Cena: 5,-€

CESTA K SVETLU
– kniha má 264 strán, formát A5 a je v nej 43 tém vhodných na stretnutie s birmovancami, alebo s mládežou. Témy sa dajú využiť pre kňaza v kostole, alebo v malých skupinkách pre animátora . Jednotlivé časti obsahujú príklady, svedectvá, hlavnú myšlienku na zapamätanie a otázky na zamyslenie, alebo na debatu v skupinke.
Cena: 7,- €

 

Páči sa ti naša ponuka a máš záujem si niečo z nej objednať? Vyplň objednávku a my ťa kontaktujeme.

 

Pozývame vás zúčastniť sa biblických kurzov a mládežníckych podujatí, ktoré sa poriadaju v Čadci v našom zariadení Domček v rámci OZ EMAUZ. Kurz Filip, Kurz Dávid a Goliáš, Kurz Biblia 1 a 2, Kurz Jozue, Vnútorné uzdravenie, Duchovný boj, Škola modlitby, Mládežnícky piatok, eM24, …

Viac info: www.emauz.sk/kurzy

                    www.emauz.sk/udalosti

 

 

Cieľ kurzu: Dať mladým pozitívny vzor. Povzbudiť ich a vzbudiť túžbu bojovať proti zlu. Priviesť k poznaniu, že sila bojovať proti zlu pramení u Boha. Predstaviť zbrane proti zlu – vo mne a okolo mňa a naučiť používať tieto zbrane. Učiť ich byť sám sebou. Priviesť ich k reálnym predsavzatiam, ktorým by boli dlhodobo verní.

 

1405

Kurz Filip obsahuje základné biblické pravdy predstavené aktuálnym spôsobom, aby účastník prežil Božiu lásku, vstúpil do hlbšieho priateľstva s Ježišom Kristom a nechal sa povzbudiť silou Ducha Svätého. To všetko v rodinnej atmosfére prijatia a v peknom prostredí. Kurzu sa môžu zúčastniť osoby staršie od 17 rokov.

filip

PONÚKAME zúčastniť sa KURZU DOMINIK
– je to víkendová duchovná obnova pre birmovancov od 13-17 rokov. Cieľom kurzu je budovať osobný vzťah k Trojjedinému Bohu. Vzhľadom na vek účastníkov je duchovná obnova zložená z tém, ktoré sa striedajú s aktivitami a prácou v malých skupinkách. Do kurzu je aktívne zapojený každý účastník a jednotlivé skupinky vedie animátor. Ak máte vo farnosti minimálne piatich zrelých animátorov, môžeme im sprostredkovať metodiku tohto kurzu. aby ho mohli aplikovať vo svojej farnosti pod záštitou svojho kňaza, prípadne ho môžeme urobiť pre vás aj my z mládežníckeho centra u vás doma.

 

plagat-k1

Naše zariadenie DOMČEK lacno ponúka priestory na ubytovanie a stravu pre 30 ľudí na výlety, duchovné obnovy, kurzy, sústredenia atď, …je možnosť, aby ste si varili aj sami. Kysuce ponúkajú pestrú možnosť atrakcií v zimnom aj letnom období.

Kontakt: www.emauz.sk/kontakt