Pochválený buď Ježiš Kristus. … Pozor… je nová registrácia na službu sms – Božie slovo na každý deň…

Vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás podporili, môžeme pokračovať v službe sms Bože slovo zas nejaký kúsok času. Každý sa môže rozhodnúť, akou formou ho bude prijímať.
1. Môžete si ho prečítať na www.emauz.sk
2. Na Facebooku a Twitteri s názvom Emauz Čadca
3. Cez email, ak sa zaregistrujete na slovo@emauz.sk
4. Ak nemáte v mobile internet, tak vám môže chodiť formou sms ako doteraz. Treba sa však nanovo registrovať. Pre aktiváciu sms služby je potrebné poslať sms na číslo 0950493331 a napísať: Ano a kraj podľa vášho pobytu. Napr.:

Ano Bratislava
Ano Trnava
Ano Trenčín
Ano Nitra
Ano Žilina
Ano Banská Bystrica
Ano Prešov
Ano Košice
Ano Kysuce
Ano EU

Ak si službu sms neprajete, jednoducho sa neregistrujte. Sama sa ukončí, aj keď ste sa neodhlásili sms- kou stop.

SMS Božie slovo prináša veľa povzbudenia.

Od 15.11 . 2013 sme v rámci OZ EMAUZ  spustili  novu službu SMS Božie slovo na každý deň. Začínali sme z 200 tel. číslami a dnes je vyše 3 800 odberateľov Božieho slova  cez sms. Vďaka Božiemu požehnaniu  a podpore niektorých ľudí, táto sms služba stále pokračuje a dúfame, že sa ešte nejaký čas udrží pri živote.   Služba je zdarma a je možné si ju aktivovať  kdekoľvek na území európskej únie. V súčasnosti máme niekoľkých odberateľov  v Čechách,  Nemecku, Rakúsku, a Taliansku. Ativácia služby sms je jednoduchá.  Stačí poslať  SMS s textom   / ano a kraj pobytu /  na číslo 0950 493 331 a začnú vám každý deň prichádzať  sms-ky s Božím slovom.  Ak si budete  chcieť  tuto službu zastaviť alebo zrušiť, stačí na to iste číslo poslať sms  s textom  / stop /  a SMS služba sa vám zruší. 

Prihláseným záujemcom o Božie slovo  príde približne raz za týždeň informačná SMS o zaujímavých podujatiach na ktoré sa dá  isť v najbližšom čase na Kysuciach, alebo v rámci Slovenska.  Túto pridruženú službu voláme SMS Info služba.  

Dosť ľudí využíva aj modlitbovú pohotovosť v ponúknutej službe  SMS – Modlitbová pomoc.  Ak niekto potrebuje súrne modlitbovú podporu stačí odoslať na číslo 0950 493 331  SMS s textom Pomoc  a hneď za tým napísať svoj úmysel. Čiže: pomoc  Prosím  za nevestu, aby mala stastny porod. Vaša SMS bude následne preposlaná  90  členom modlitbového tímu  a oni  venujú modlitby a obety aspoň  jedného  dňa na daný  úmysel žiadajúceho.

Máme teda SMS modlitbový  tím  a potrebujeme ho rozšíriť  o nových členov. Kto by rád slúžil v modlitebnom tíme na diaľku a bol ochotný venovať  svoje modlitby a obety za potreby iných, stačí dať   o sebe  vedieť  cez SMS a my vám pošleme  podmienky pre túto službu,   aby sme mohli dohodnúť  detaily.  Následne vám začnú chodiť úmysly, ak o to niekto požiada.  Táto služba modlitebníka sa dá kedykoľvek na požiadanie ukončiť bez uvedenia dôvodu. Skúsite to ?

Všetky SMS služby sú bezplatné  a to na slávu  nášho nebeského Otca.

Každý vie, že takúto bezplatnú službu musí niekto aj zaplatiť. Doteraz  bolo treba na  túto službu vynaložiť viac ako 4300 €. Ide o softvérové, hardvérové a prevádzkové náklady. Preto, ak sa niekto rozhodne  čo i len jednorazovo podporiť našu činnosť, sme za to nesmierne vďační. Dá sa prispieť na č.u. SK04 0900 0000 0000 5186 8547 . Do správy treba uviesť svoje tel. číslo, aby sme mohli potvrdiť prijatie vášho daru.  Touto cestou srdečne ďakujeme každému človiečikovi, ktorý nás podporuje svojimi modlitbami alebo aj inak. Kým to bude možnjé, radi  vám naďalej poslúžime. Ďalšie ponuky nášho združenia môžete sledovať na www.emauz.sk v rubrike pozývame,  alebo na facebooku Emauz Čadca.

Mail pre písomný kontakt  – emauzcadca@gmail.com